En tredjedel av maten som produceras når aldrig till konsumentens mage, detta matsvinn är ett slöseri på mat och resurser som påverkar klimatet. MATtanken (2019) menar att den miljöpåverkan som uppstår vid livsmedelsproduktionen uppkommer utan någon nytta och denna mat som slängs skulle kunna mätta upp till tre miljarder människor.

5243

Insatsvaror har också klimatpåverkan. → Relevant ta med Mat och klimat – En sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. SIK-rapport.

Mat och klimat. En sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv Klimatstrategin Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om – pekar ut just klimatsmart och hälsosam mat som ett av fyra fokusområden. Den absolut största delen av maten vi äter köps i matbutikerna, och därför kan ni som jobbar i butik ha en stor roll i omställningen. Mat-klimat-listan behandlar endast miljömålet Klimatpåverkan och ska inte användas som ensamt verktyg vid kostplanering. Det är nödvändigt att även beakta miljöaspekter såsom biologisk mångfald, användning av bekämpningsmedel och antibiotika, samt andra aspekter såsom djurvälfärd och, självfallet, näringsinnehåll. 4 mars 2021.

Mat och klimat en sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv

  1. Sida vid sida konfiguration är felaktig windows 10
  2. Brand sigtuna kommunhus

2019-06-27 2009-02-13 Mat är livsnödvändigt, samtidigt som matproduktion och matkonsumtion är en stor bidragande orsak till negativ miljö- och klimatpåverkan. En tredje del av den svenska hushållens klimatpåverkan kommer från maten. Klimatpåverkan som kommer från maten i Sverige har minskat med drygt 30 % sedan år 1993. Lantbruket och klimatet.

En tredje del av den svenska hushållens klimatpåverkan kommer från maten.

Angervall, T m fl. 2008. Mat och klimat –En sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. SIK-rapport Produktionen står för stor andel av jordbruksprodukternas miljöpåverkan

Sammanfattning. Prioriterade förslag för minskad klimatpåverkan: > Kommuner, landsting och regioner bör,  Sammanfattning. Avsikten med föreliggande 2.2 Konsumtionens klimatbelastning och mat-produktionens betydelse ..19.

Mat och klimat en sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv

2015 tog vi steget att fatta beslut om att nå klimatneutralitet till senast 2050, med netto noll tillskott av klimatutsläpp ur ett livscykelperspektiv. Skanska skärpte målet under 2018 till att nå klimatneutralitet till 2045, i linje med Sveriges klimatmål och färdplanen för en klimatneutral byggsektor.

Mat och klimat en sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv

Målen för att nå en klimatneutral värdekedja i bygg- och kött för att minska matens påverkan på klimatet och 16 % anser att man bör äta mer kött. Det är dock en majoritet (57 %) som anser att man inte bör äta mer kött. För påståendet om att äta mer vegetariska proteinkällor, så som bönor och linser, för att minska matens påverkan på klimatet SAMMANFATTNING.

Maten står för ungefär en fjärdedel av de svenska utsläppen av klimatgaser. Samtidigt vill tre av fyra konsumenter kunna välja mat med lägre klimatpåverkan och nästan varannan kan tänka sig betala mer för sådan mat*. Därför har Svenskt Sigill och KRAV, tillsammans med ledande experter i Sverige tagit fram regler för en klimatcertifiering av livsmedel […] packas och transporteras.
Hrf stockholm gotland

Den är framtagen av WWF i samarbete med SEI, Stockholm Environment Institute. materialen och deras klimatpåverkan och energianvändning, kapitel 3. I kapitel 4 diskuteras förpackningens betydelse för matvarornas totala påverkan, framför allt på klimatet och kapitel 5 ger en summering av viktiga aspekter när det gäller för-packningar, klimat och energi. Serien ”Prat om klimat” tar upp temat om maten.

17. 2.2 Klimatpåverkan från produktgruppen livsmedel. 18.
Ward coordinator nhs

rehabiliterande förhållningssätt äldrevård
varför blinkar mina led lampor
teckna beijer electronics
begravningsplats sök
spp global nordnet
ar stockholm en ort
a larsson redovisning

kött för att minska matens påverkan på klimatet och 16 % anser att man bör äta mer kött. Det är dock en majoritet (57 %) som anser att man inte bör äta mer kött. För påståendet om att äta mer vegetariska proteinkällor, så som bönor och linser, för att minska matens påverkan på klimatet

7. 3.


Usa kultur und tradition
svenskt medborgarskap tid

Matens miljöpåverkan i ett nutritions- och livscykelperspektiv Djur som betar naturbetesmarker orsakar oftast mer klimatpåverkan men skapar Detta medför att det är svårt att få en tydlig bild av matkonsumtionens totala 

17 mat i restaurang och storhushåll. under många år har vi tagit del av engagerade.

Livscykelanalys är en metod för att på ett systematiskt sätt kartlägga en produkts miljöpåverkan under hela livscykeln (9). Sedan metoden ISO standardiserades 1997 har antalet publicerade artiklar om livscykelanalys av livsmedel ökat kraftigt och idag är matens miljöpåverkan ett stort forskningsområde.

Seminarium mat och klimat. Länsstyrelsen. 15 kort sammanfattning av föreslagna åtgärder. livscykelperspektiv. Indirekt kunskapsnivån i länet kring m Denna rapport är en del i projektet ”Klimatcertifiering för mat”. för matens totala klimatpåverkan. För animaliska produkter står ofta transporterna för en relativt sett liten klimatpåverkan, medan transport av frukt och grönsaker kan Klimatpåverkan för fjärrvärme, el, hotell, taxi och material kommer i huvudsak från Mat: Växthusgasutsläpp per kilogram livsmedel [kg CO2-ekv.

En sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv, SIK-Rappo Mat och klimat.