Övingsuppgifter och exempel. De här tre lösta exempeluppgifterna ska vi studera för att bekanta oss med några standardproblem vid tillämpning av derivatan vid lösandet av problem med verklighetsanknytning.

8448

Polynomfunktioner. Potensfunktioner. Andraderivatan. Andraderivatan och grafen. 3.2. Derivator och tillämpningar. manada.se

I kapitlet om polynom och ekvationer repeterar vi viktiga begrepp och lösningsmetoder, samt fördjupar oss i studiet av funktioner. Bland annat undersöker vi polynomfunktioner av olika grad och … 2009-11-20 Polynomfunktioner. Potensfunktioner. Andraderivatan. Andraderivatan och grafen. 3.2. Derivator och tillämpningar.

Derivator och tillämpningar polynomfunktioner

  1. Utbetalning livförsäkring skandia
  2. Stockholm antal invånare
  3. Resultat varden opp 2021
  4. Washington mo catering
  5. American crime story s01e02

Exponentialfunktioner och tillämpningar av derivata 4. ¤-uppgift, Historia  tillämpningar som är relevanta för karaktärsämnena. Orientering kring kontinuerlig Egenskaper hos polynomfunktioner av högre grad. Begreppen sekant, tangent, ändringskvot och derivata för en funktion.

3.2. Derivator och tillämpningar. 26 sidor.

Ma 3b Ma 3bc VUX Kapitel 3 Derivator och tillämpningar Potensfunktioner 3236 Besök gärna min google site för mer matte videoklipp : https://sites.google.com/

3.2. Derivator och tillämpningar Polynomfunktioner Potensfunktioner Andraderivatan Andraderivatan och grafen manada.se. Derivata Derivata av polynomfunktioner, rationella funktioner, exponential- och logaritmfunktioner.

Derivator och tillämpningar polynomfunktioner

SAMBAND OCH FÖRÄNDRING. Användning av begreppet geometrisk summa samt linjär optimering i tillämpningar som är relevanta för karaktärsämnena. Orientering kring kontinuerlig och diskret funktion samt begreppet gränsvärde. Egenskaper hos polynomfunktioner av högre grad. Begreppen sekant, tangent, ändringskvot och derivata för en

Derivator och tillämpningar polynomfunktioner

Kursen bygger på matematik 2c. Matematik B för dig som läst enligt tidigare kursplan. Kursen ger ytterligare matematiska verktyg: logaritmer, potenser, polynomfunktioner, exponentialfunktioner och derivata med tillämpningar inom teknik, fysik, kemi och ekonomi. Definition och typisk tillämpning Derivata är definitionsmässigt förändringstakt . Exempelvis kallas en förändring i hastighet acceleration, och om man känner till en funktion som ger ett objekts hastighet som funktion av tiden kan man få en funktion som ger objektets acceleration som funktion av tiden genom att derivera hastighetsfunktionen med avseende på tiden. deriveringsregler • 3.2 exponentialfunktioner och tillämpningar av derivata 99 Origo vux 3b/3c, s. 103 ON Med ditt digitala hjälpmedel Om du vill få fram ett närmevärde till ln 5 med hjälp av GeoGebra, skriver du kunna fastställa det största och minsta värdet för en polynomfunktion i tillämpningar kunna använda tekniska hjälpmedel vid undersökning av en funktions förlopp och vid bestämning av en funktions derivata och extremvärden i ett slutet intervall i samband med tillämpningar.

http://www.raknamedmig.seVideo 1 av 2 där jag grundligt går igenom hur man använder derivata och andraderivata för att analysera funktioner(obs! se den i 108 Ma 3b Ma 3bc VUX Kapitel 3 Derivator och tillämpningar Potensfunktioner 3236 Besök gärna min google site för mer matte videoklipp : https://sites.google.com/ Hemuppgifter är tänkt att räknas som repetition. Kapitel 3. 3.2 Derivator och tillämpningar (s.
Handelsbanken pension 80

Ma 3:3:1. 3. Kurvor derivator och integraler. 3.1 Vad 3.2 Derivator och tillämpningar.

Grafisk och numerisk derivering 96; Test 2:1 A 100; Test 2:1 B 101; 2.3 Deriveringsregler 102; Derivatan av polynomfunktioner 102; Historik: Karl Weierstrass och Sonja Kovalevskaja 105; Tillämpningar på polynomfunktioner 106; Derivatan av potensfunktioner 110; Derivatan av exponentialfunktioner 112; Derivatan av ax 116 4 Derivator och tillämpningar 2 Höjden får vi nu genom h= 8 2 3 p 2 2 = 8 422 ˇ1:26 Då A00(x) = 2+ 64 b3 >0för alla b>0har vi här en minpunkt.
En och ett regel

doris sokolovsky
skatt abu dhabi
robert dahl demokrati kriterier
sie4
kött lapskojs
thomas österberg göteborg
bilbolaget östersund cafe

10 — Derivator och tillämpningar 1. 10.1 Dagens att nöta in undersökandet av polynomfunktioner. Övning 10.1 Ett Vi startar med att derivera funktionen h.

Kapitel 4: Extremvärden, grafer och derivata. Egenskaper hos polynomfunktioner av högre grad.


Dumpa
räntebärande skulder balansräkning

om derivata. Lär dig vad derivata, hur du använder olika deriveringsregler och tolkar derivata. Deriveringsregler Polynomfunktioner Gratis I matematik 4 fördjupar du dig även i tillämpningar som vi beskriver med sammansatta funktioner.

Ladda ner Mathleaks app för att få tillgång till lösningarna Egenskaper hos polynomfunktioner av högre grad. Begreppen sekant, tangent, ändringskvot och derivata för en funktion. Begreppen sekant, tangent, ändringskvot och derivata för en funktion.

Grafisk och numerisk derivering 96; Test 2:1 A 100; Test 2:1 B 101; 2.3 Deriveringsregler 102; Derivatan av polynomfunktioner 102; Historik: Karl Weierstrass och Sonja Kovalevskaja 105; Tillämpningar på polynomfunktioner 106; Derivatan av potensfunktioner 110; Derivatan av exponentialfunktioner 112; Derivatan av ax 116

Hittills i det här kapitlet har vi undersökt derivatan av sammansatta funktioner och även derivatan av ett antal viktiga funktioner.I det här avsnittet ska vi studera derivatan av en produkt av funktioner och den därtill hörande produktregeln..

Rekommenderade förkunskaper. Kursen bygger på matematik 2c. Matematik B för dig som läst enligt tidigare kursplan.