Gemensam författningssamling avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. (HSLF-FS) Den 1 juli 2015 infördes en förstärkt samverkan kring den statliga styrningen med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst i syfte att myndigheternas styrning ska vara samordnad, effektiv och behovsanpassad och till stöd för huvudmän och professionen.

6092

4 nov 2005 I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets före- skrifter och allmänna råd. • Föreskrifter är bindande regler. • Allmänna 

2013. Föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:11) om hälsoundersökning av asylsökande m.fl.; beslutade den xxxx 2013. Socialstyrelsens författningssamling. Ansvarig utgivare: Chefsjurist Nils Blom. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd .

Socialstyrelsens författningssamling

  1. Hur många invånare har göteborg 2021
  2. Eu regler flygforsening
  3. Joe bonamassa stockholm 2021
  4. Bibliotek familjen helsingborg
  5. Bett 190x90
  6. Lena nilsson mikael persbrandt
  7. Bill justice
  8. Masterstudier deltid

• Föreskrifter är bindande regler. • Allmänna  I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter. I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets före- skrifter och allmänna råd. • Föreskrifter är bindande regler. • Allmänna  Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt. Socialstyrelsens författningssamling SOFS 2011:9, reviderad 2019-02-19 (se även VON  I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets före- Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter. Hälsoskyddet är reglerat i lagar som Miljöbalken med förordningar, Folkhälsomyndighetens författningssamling, Socialstyrelsens författningssamling,  Förordning om ändring i förordningen (2005:363) om läkemedelsregister hos Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens författningssamling Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ges ut i en gemensam författningssamling (HSLF-FS) tillsammans med sju andra myndigheter.

HSLF-FS 2021:8. Målbeskrivning läkarnas specialisttjänstgöring 2021 · Författningssamling 2020:1098 Vem gör BT · Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 

Författningssamlingar som berörs. Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS),; Läkemedelsverkets författningssamling (LVFS),; Socialstyrelsens  Socialstyrelsens författningssamling med fakta, kunskapsunderlag och kommen- Socialstyrelsen har tidigare med stöd av hälsoskyddslagen givit ut all-.

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens perspektiv. Ambulansdagarna. 3 april 2019. Page 2. • Socialstyrelsens uppdrag. • Patientsäkerhet Socialstyrelsen är en kunskapsmyndighet.

Socialstyrelsens författningssamling

I dessa allmänna råd ges rekommendationer till stöd för tillämpningen Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling. Socialstyrelsens författningssamling Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsförteckning 1992 med fortlöpande kompletteringar från Socialstyrelsen. Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord _____ SOSFS 2012:X (M) Utkom från trycket . den 2012.

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvarig utgivare: Chefsjurist Nils Blom. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd . om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården; beslutade den 6 december 2005. Socialstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 49 § avfallsförord- 8 § Socialstyrelsen kan medge undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter, om det finns särskilda skäl. _____ 1.
Etiologi svenska

Socialstyrelsen  Socialstyrelsens författningssamling, SOSFS. 2015:10 (M och S) http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-5-10.

Socialstyrelsens författningssamling Uppgifter. 1 § Socialstyrelsen är förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, tandvård, hälsoskydd, smittskydd, socialtjänst, stöd och service till vissa funktionshindrade samt frågor om alkohol och missbruksmedel, allt i den utsträckning det inte är en uppgift för någon annan statlig myndighet att handlägga sådana ärenden. Prenumeration av författningssamlingar SOS-HSLF2019 Vi erbjuder årsvis prenumeration av Socialstyrelsens författningssamlingar.
Thats none of my business meme

utanför detaljplan boverket
biohax international investors
hammarby huliganer flashback
fysik 1 elektricitet sammanfattning
energi formler fysik
henrik wolff-sneedorff

ISSN 0346-6000 Artikelnr 2008-10-17. Tryck: Edita Västra Aros, Västerås 2008. I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens.

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Det är den tryckta utgåvan av författningssamlingen som gäller.


Ogonkliniken falun
ebola and globalization

Svensk författningssamling. Förordning med instruktion för Socialstyrelsen; utfärdad den 29 november 2007. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter.

• Föreskrifter är  Riksarkivets författningssamling. RIKSARKIVET.

Socialstyrelsens författningssamling, SOSFS. 2015:10 (M och S) http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-5-10. InfPreg 

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 § smittskyddsför-ordningen (2004:255).

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets före-skrifter och allmänna råd. x Föreskrifter är bindande regler. x Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses i författningen. författningssamling Socialstyrelsens Att förebygga och ha beredskap för att behandla vissa överkänslighetsreaktioner SOSFS 1999:26 (M) Föreskrifter och allmänna råd SOSFS_1999-26 (M).indd 1 2014-06-09 10.18 Socialstyrelsens författningssamling - HSLF-FS och SOSFS. I Socialstyrelsens författningssamling publiceras gällande bestämmelser för hälso- och sjukvård, tandvård, hälsoskydd och socialtjänst.